مطب دکتر طوافی | کلینیک صلح درون

دکتر مارال طوافی

روانشناس و مشاور کودکان و نوجوانان
درمانگر تعاملی والد - کودک
آموزش تخصصی مهارت های فرزند پروری
درمان انواع اختلالات اضطرابی در کودکان و نوجوانان
درمانگر اختلالات جسمانی شکل در کودکان و نوجوانان
مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی و اختلالات یادگیری
دکتری روانشناسی سلامت
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران


تخصص ها دکتر مارال طوافی

فرزند پروری و مشکلات رایج رفتاری کودکان

مشاوره کودکان و نوجوانان

مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی

رزومه علمی دکتر مارال طوافی

دکتری روانشناسی سلامت از دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی زیست شناسی از دانشگاه الزهرا

عضویت ها دکتر مارال طوافی

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

عضو انجمن روانشناسی ایران

عضو انیستیتو روانکاوی تهران

عضو انجمن روانکاوی کلاسیک ایران

دوره های گذرانده شده دکتر مارال طوافی

کارگاه اموزشی قصه درمانی .مدرس دکتر کارینه طهماسیان.انجمن روان شناسی ایران

کارگاه اموزشی بازی .مدرس دکتر کارینه طهماسیان.انجمن روان شناسی ایران

تشخیص و درمان مشکالت جنسی .دکتر محمد علی بشارت.دانشگاه تهران

زوج درمانگری.دکتر محمد علی بشارت.دانشگاه تهران

درمان اختالالت اضطرابی.دکتر محمد علی بشارت.دانشگاه تهران

تفسیر نقاشی کودک .دکتر احمد برجعلی .دانشگاه تهران

ارزیابی و تشخیص .CBTدکتر زارعان.دانشگاه تهران.

اصول وفنون طرحواره درمانی.دانشگاه تهران.

اختالالت سوعملکرد جنسی.دکتر فتح ابادی اموزش دوره نوروفیدبک .دانشگاه توانبخشی. دکتر جغتایی

دوره کامل درمانگری کودک و نوجوان زیر نظر دکتر خادمی و دکتر تبریزی

درمانگری تحلیلی کودک دکتر گوهر همایون پور ،دانشگاه بهشتی

سوابق کاری دکتر مارال طوافی

مدرس مهارت های فرزند پروری و مشکلات رایج رفتاری کودکان خانه کودک سلاله

مدرس رابطه والد و کودک و مهارت فرزند پروری مجتمع اموزشی راه معصومه منطقه ۸

مدرس و مشاور مجتمع اموزشی شکوفا منطقه ۱

روانشناس کودک ونوجوان مرکز مشاوره بینش


تلفن رزرو وقت مشاوره دکتر مارال طوافی

02122618001 - 02122618005 - 02126603804

آدرس کلینیک دکتر مارال طوافی

خیابان دولت | بلوار کاوه شمالی | ساختمان آکسا | واحد یک