درمان افسردگی روش‌های مختلفی دارد ولی برای اینکه بهترین روش درمان افسردگی را به‌کار بگیرید، باید از متخصص کمک بگیرید.