آدرس مطب دکتر ندا ملک زاده

دکتر ندا ملک زاده

روانشناس و مشاور
مشاوره و روان درمانی افسردی، اضطراب، خشم و پرخاشگری
زوج درمانی با رویکرد هیجان مدار (EFT)
مشاوره فردی و مشاوره انگیزشی
دکترای تخصصی روانشناسی

تخصص های دکتر ندا ملک زاده

مشاوره و روان درمانی افسردی، اضطراب، خشم و پرخاشگری
زوج درمانی با رویکرد هیجان مدار (EFT)
مشاوره فردی و مشاوره انگیزشی

رزرو آنلاین وقت مشاوره دکتر ندا ملک زاده

رزومه تحصیلی دکتر ندا ملک زاده

کارشناسی رشته رواشناسی عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

دکترای تخصصی روانشناسی عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

رزومه علمی و پژوهشی دکتر ندا ملک زاده

مقایسه زودانگیختگی در افراد وابسته به مواد و بهنجار Journal of Novel applied sciences – 2015
Effect of group Logo therapy on increasing Mental health of Cerebral Palsy Children’s Mothers چاپ شده در مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت کشور

مطالعه در زمینه انواع تکنیک های مصاحبه و مشاوره

مطالعه در زمینه بررسی رابطه روانی پزشک با بیمار

مطالعه در زمینه اثر تکنیک های مصاحبه و روانشناسی در کاهش استرس دانش آموزان

مطالعه در زمینه اثر تکنیک های مصاحبه و روانشناسی در مدیریت اجرایی مدارس

مطالعه جامع در زمینه بازخورد خانواده های بیماران اوتیستیک قبل و بعد از مشاوره

تحقیقات در خصوص اعتیاد و علل روانپزشکی و راههای کاهش گسترش و درمان معتادین

تحقیقات در زمینه اوتیسم

استرس – چرایی و چگونگی ایجاد در اطفال

مطالعه اثرات زود انگیختگی در افراد وابسته به مواد و بهنجار

مطالعه اثرات بازی درمانی در بهبود علیم رفتاری بیماران اوتیسم و اضطرابی

دوره های گذرانده شده دکتر ندا ملک زاده

حضور در ششمین همایش سراسری علوم پزشکی ایران

حضور در ششمین سمينار بهداشت روان ياسوج

شرکت در كنگره آموزش پزشكی شيراز

حضور در کارگاه های تخصصی اضطراب وسواس

حضور در کارگاه جدیدترین درمان های بیماری افسردگی

حضور در کارگاه آموزشی تحلیل رفتار متقابل (TA)
حضور در کارگاه آموزش تخصصی روانکاوی

حضور در کارگاه تخصصی اختلالات خواب و درد

حضور در کارگاه تخصصی مصاحبه انگیزشی

حضور در کارگاه مقدماتی و پیشرفته مصاحبه بالینی تشخیصی

شرکت در کنگره مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت کشور

 حضور در کارگروه تخصصی شخصیت شناسی

شرکت در کنگره مرکز تحقیقات سیاستگذاری

حضور در کارگاه های تخصصی ترمیم جراحت دلبستگی پس از بی وفایی بر اساس زوج درمانی عاطفه مدار

سوابق کاری دکتر ندا ملک زاده

  تدریس مبحث اضطراب برای دانشجویان روانشناسی

کارورزی در بیمارستان آزادی و همکاری در انواع مختلفی از مطالعات گذشته نگر، آینده نگر

برگزاری کارگاهها و سمینارهای تخصصی روانشناسی

طراحی راهبردی اداره همایشها و مراکز درمانی تحقیقاتی