• 02122618001 - 02122618005

دکتر نیکو فرحزادی

دکتر نیکو فرحزادی

روانشناس و روان درمانگر
درمان اختلالات خلقی و اضطرابی (نگرانی، اضطراب اجتماعی و اضطراب فراگیر)
درمان کمال گرایی و عزت نفس آسیب دیده


سوابق تحصیلی دکتر نیکو فرحزادی

کارشناس عرفان و ادیان از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مشاوره از دانشگاه آزاد اسلامی
دکترای مشاوره از دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق پژوهشی دکتر نیکو فرحزادی

ترجمه و تالیف کتاب مصاحبه تشخیصی اختلالات روانپزشکی بر اساس DMS-5

ارایه مقاله در انجمن ملی مشاوره با موضوع "زندگی مشترک بدون ازدواج، پدیده ای نوظهور"
مقاله علمی پژوهشی با عنوان "اثر بخشی نمایش خلاق بر کاهش اختلالات درونی سازی کودکان پیش دبستانی"

عضویت های دکتر نیکو فرحزادی

عضو انجمن روانشناسی ایران

عضو انجمن مشاوره ایران


تلفن رزرو وقت مشاوره دکتر نیکو فرحزادی

02122618001 - 02122618005 - 02126603804

آدرس کلینیک دکتر نیکو فرحزادی

خیابان دولت | بلوار کاوه شمالی | ساختمان آکسا | واحد یک