• 02122618001 - 02122618005

تست های غربالگری

آزمون های غربالگری ابزارهایی هستند که برای سنجش سلامت روانی عمومی و یا به طور اختصاصی برای سنجش یک اختلال مورد استفاده قرار می گیرند

قسمت دیدگاه بسته شده است.