• 02122618001 - 02122618005

روانشناسی خانواده

خیانت زناشویی - دکتر ندا رحیمی - کلینیک صلح درون

خیانت زناشویی

خانواده از ارکان اصلی جامعه و نهادی عاطفی و اجتماعی است و به عنوان یکی از محیط های تاثیر گذار در سلامت جسمی و روانی افراد در نظر گرفته می شود. نیاز های مختلف جسمانی و عقلانی و عاطفی افراد می تواند به بهترین نحو در خانواده ارضا شود. برای داشتن جامعه سالم، سلامت خانواده

بیشتر بخوانید

چگونه با مردان کنترل گر رفتار کنیم؟

زنانی که با مردان کنترل گر زندگی می کنند حتما با چالش های جدی همانند سلامت ذهنی و جسمی روبرو هستند. برای این زنان خود کنترل گری میتواند مهارت ارزشمندی باشد. زمانی که این افراد در موقعیت های سخت قرار می گیرند می توانند با مهارت خود کنترل گری از فشار های مخرب رهایی یابند.

بیشتر بخوانید