• 02122618001 - 02122618005

دکتر زهرا براتی

آدرس کلینیک دکتر زهرا براتی

دکتر زهرا براتی

روانشناس و مشاور
مدرس دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مشاوره و درمان اختلالات اضطرابی، افسردگی، مشاوره فردی، مشاوره تحصیلی، تغییر و اصلاح رفتار و مشاوره انگیزشی
دارای پروانه تخصصی اشتغال از سازمان روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
فارغ التحصیل دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی با  کسب رتبه اول


تخصص های دکتر زهرا براتی

مشاوره و درمان اختلالات اضطرابی
مشاوره فردی
مشاوره تحصیلی
تغییر و اصلاح رفتار های ناسازگارانه
مشاوره و درمان اختلالات افسردگی

عضویت های دکتر زهرا براتی

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
عضو انجمن روانشناسی تربیتی جمهوری اسلامی ایران
عضو انجمن روانشناسی ایران

سوابق تحصیلی دکتر زهرا براتی

کارشناسی ارشد : روانشناسی عمومی- دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم تحقیقات
عنوان پایان نامه: رابطه ساختاری نگرش دینی بر سلامت روان با میانجی گری سبک های دلبستگی و بخشودگی

دکتری تخصصی : روانشناسی تربیتی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
عنوان رساله :ارائه مدل ساختاری خودکار آمدی تحصیلی، خود پنداره و راهبردهای یادگیری با میانجی گری گرایش های اهداف پیشرفت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

سوابق آموزشی دکتر زهرا براتی

تدریس

دروس آمار استنباطی،آمار توصیفی، روش تحقیق کمی و کیفی، روانشناسی یادگیری، بهداشت روانی، روانشناسی کودکان استثنایی، روانشناسی تفاوت های فردی

در دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران مرکز و تهران جنوب

دوره های گذرانده شده دکتر زهرا براتی

شرکت در کارگاه های آموزشی:

روان درمانی و فرزند پروری فعال کودک با رویکرد آدلری- دکتر حمید علیزاده-1396

درمان اختلالات یادگیری و بیش فعالی و نقص توجه-دکتر حمید علیزاده- 1396

دوره آموزشی مشاوره و آموزش پیش و پس از ازدواج مبتنی بر تئوری انتخاب با تدریس دکتر سید علی قاسمی- انجمن علمی روان شناسی تربیتی ایران-اردیبهشت 1396

دوره درمان اختلالات یادگیری و بیش فعالی-انجمن علمی روان شناسی تربیتی ایران-بهار 1396

دوره جامع تربیت درمانگر حرفه ای- تشخیص افتراقی اختلالات روانی بر اساس DSM5-  ارزیابی ،فنون مصاحبه تشخیصی و فرمول بندی تشخیصی- رویکرد درمانی رفتار درمانی شناختی-کلینیک دکتر محمد حاتمی -پاییز و زمستان 1395

دوره اختلالات شخصیت پیشرفته-کلینیک روانشناسی پیمان - 1391

دوره درمان اختلالات جنسی-دکتر محمد علی بشارت-1390

دوره تشخیص اختلالات روانی و شخصیتی بر اساس DSM-IV-TR - کلینیک پیمان -1389

سوابق پژوهشی دکتر زهرا براتی

انتشار مقاله :

 Title: Investigation of the impact of teaching stress management skill on psychological Well-being and social security in women ho head households0

Published in: International Journal of Psychology and Behavioral Research.

 Vol.1, No.2, in February 2014

مقاله ”نقش واسطه ای مقایسه اجتماعی در رابطه با حمایت اجتماعی ادراک شده والدین و همسالان با مادی گرایی در دانش آموزان دوره متوسطه“، چاپ شده در نشریه شناخت اجتماعی، شماره 2، پاییز و زمستان 1394

مقاله” مدل تاب آوری تحصیلس بر اساس شایستگی تحصیلی و رابطه معلم-شاگرد“، چاپ شده در نشریه روشها و مدلهای روانشناختی، شماره 25، پاییز 1395

مقاله ”بررسی نقش هوش معنوی و امنیت روانی در پیش بینی فرسودگی شغلی در بین روانپزشکان و روانشناسان “ چاپ شده در کتاب مجموعه مقالات اولین کنگره علوم تربیتی و آسیبهای اجتماعی، خرداد 1397

مقاله”بازساخت، رواسازی، پایاسازی و هنجار یابی آزمون نگرش دینی“ ، چاپ شده در نشریه علمی، تخصصی رهیافت پیشگیری، پیش شماره اول، پاییز 1396

مقاله” پیش بینی خودکار آمدی تحصیلی بر اساس خود پنداره و ارزشهای تحصیلی با در نظر گرفتن نقش میانجی اهداف پیشرفت“ ، رساله دکتری، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تابستان 1397

مقاله” پیش بینی خودکار آمدی تحصیلی بر اساس راهبردهای یادگیری و ارزشهای تحصیلی با در نظر گرفتن نقش میانجی اهداف پیشرفت“ ، رساله دکتری، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تابستان 1397


تلفن رزرو وقت مشاوره دکتر زهرا براتی

02122618001 - 02122618005 - 02126603804

آدرس کلینیک دکتر زهرا براتی

خیابان دولت | بلوار کاوه شمالی | ساختمان آکسا | واحد یک