درمان گروهی با حضور جمعی از مراجعان که به دنبال حل مشکلی مشترک هستند انجام می‌شود. هدف از تشکیل این جلسه ها، بررسی مشکلی خاص و یافتن راهی برای عبور از آن است. حضور درمانگر متخصص در این جمع، باعث می‌شود که جلسه های گروه، از مطرح کردن دردهای مشترک فرا‌تر رود و به درمان اختلال منجر شود.

مشاوره گروهی، عبارت است از یک فرایند دوجانبه انسانی که در آن مشاور و یک گروه همسال به بررسی مشکلات، احساسات، نگرش‌ها و ارزش‌ها می‌پردازند و کوششی است در جهت تعدیل و اصلاح نگرش‌ها و ادراکات فرد تا بتواند در مورد مسایل مشکلات تکاملی خود بهتر و مؤثرتر اقدام نماید.

مشاوره گروهی، معمولا بر نوع خاصی از مشکل تاکید دارد و این مشکل می‌تواند شخصی، تحصیلی، اجتماعی یا شغلی باشد. مشاوره گروهی، علاوه بر اهداف اصلاحی دارای اهداف پیشگیری و آموزشی نیز هست.

گروه‌های مشاوره به منظور کمک به بالا بردن عملکرد افراد نسبتا سالم در یک سطح بین‌فردی، تجربه‌های عمیقی ارایه می‌دهد. از این حیث که این گروه‌ها آن دسته از مسایل شخصی را مورد بررسی قرار می‌دهند که اکثر افراد در دوره‌های مختلف زندگی با آن دست‌به‌‌گریبان هستند، رشدی بوده و معطوف به درمان مشکلات شخصیتی نیستند. منطق این گروه‌ها آن است که حمایت و چالشی که آنها فراهم می‌کنند، به اعضا این امکان را می‌دهد که یک خودسنجی صادقانه داشته باشند و شیوه‌های خاصی را برای الگوهای فکری، احساسی و رفتاری خود مشخص کنند. از جمله اهداف گروه‌های مشاوره‌ای می‌توان به کمک کردن به افراد برای رشد نگرش‌های مثبت‌تر و مهارت‌های بین‌فردی بیشتر، استفاده از فرایند گروه به عنوان راهی برای تسهیل تغییر رفتار و کمک به افراد برای انتقال مهارت‌های اکتسابی جدید و رفتارهای آموخته‌شده خود در گروه به زندگی جاری، اشاره نمود.

  همچنین، هدف مشاوره گروهی رسیدن به اهداف، ارضای نیازها و ایجاد تجاربی است که برای تک تک اعضای تشکیل‌دهنده گروه، باارزش است. برخی از امکاناتی که مشاوره گروهی برای اعضا فراهم می‌کند، عبارتند از:

کاوشی در زمینه مشکلات، نگرانی‌ها و نیازهای سازشی و تکاملی فرد که با پشتیبانی یک گروه حمایتی، انجام می‌پذیرد. گروه، می‌تواند یک محیط اجتماعی واقع‌بینانه فراهم کند، محیطی که مراجع در آن می‌تواند به تعامل با همتایانی بپردازد که نه فقط ممکن است مشکلات یا نگرانی‌های او را درک کنند، بلکه در بسیاری از موارد، در نگرانی‌های همسان یا مشابهی گرفتارند. مشاوره گروهی، می‌تواند احساس امنیت لازم برای قبول خطر تعامل خودجوش و آزادانه با اعضای گروه را فراهم کند.

گروه درمانی یکی از راه هایی است که می تواند به افراد کمک کند تا سلامت روانی بیشتری را احساس کنند. روان درمانینیازمند حداقل یک روان درمانگر حرفه ای و حداقل دو بیمار است. پویایی گروه اغلب باعث می شود تا افراد با آن حرکت کنند و سرعت بیشتری را نسبت به روان درمانی های فردی داشته باشند. همچنین گروه یک حالت حمایتی را برای افراد ایجاد می کند تا به کمک آن افراد راحت تر خود را افشا کنند و به مشکل خود بپردازند. زمانی که هدف ما افزایش مهارت های اجتماعی و چیزهای شبیه این است، گروه درمانی می تواند کمک بسیار خوبی کند.