• 02122618001 - 02122618005

شقايق كيالها

روانشناس و مشاور
روان درمانی اختلالات خلقی، افسردگی و اضطراب
مشاوره نوجوانان و تعارضات درون خانوادگی
مشاوره و درمان رفتار های پرخطر از قبیل خودکشی، روابط عاطفی نسنجیده
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی


تخصص های خانم شقايق كيالها

روان درمانی اختلالات خلقی، افسردگی و اضطراب

مشاوره نوجوانان و تعارضات درون خانوادگی

مشاوره و درمان رفتارهای پر خطر از قبیل خودکشی، روابط عاطفی نسنجیده

طرحواره درمانی (اسکیما تراپی)

مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی

 

رزومه علمی خانم شقايق كيالها

كارشناس روانشناسی عمومی از دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن

كارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه ازاد اسلامی واحد ورامین

پذیرفته شده در آزمون تخصصی دوره دكترای روانشناسی دانشگاه ازاد اسلامی

عضویت های خانم شقايق كيالها

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

عضو انجمن روانشناسی جمهوری اسلامی ایران

عضو انجمن روانشناسی خانواده جمهوری اسلامی ایران

دوره های گذرانده شده خانم شقايق كيالها

كارورزی: اختلالات خلقی و خودكشی /بیمارستان آزادی
كارگاه شناختی رفتاری CBT/دكتر حسن حمید پور
كارگاه درمان شناختی رفتاری اختلالات جنسی/ دكتر امیر مسعود رستمی
دروه طرحواره درمانی (اسکیما تراپی) / دکتر حسن حمید پور
كارگاه شناخت درمانی كودكان /دكتر لطفی آزاد
كارگاه مهارتهای زندگی/دكتر منوچهری
كارگاه زبان بدن - كارگاه اختلالات شخصیت -كارگاه فوبیاو افسردگی- كارگاه فرزند پروری
مشاوره تحصیلی در موسسئه آموزشی عالی ابن یمین


تلفن رزرو وقت مشاوره شقایق کیالها

02122618001 - 02122618005 - 02126603804

آدرس کلینیک شقایق کیالها

خیابان دولت | بلوار کاوه شمالی | ساختمان آکسا | واحد یک