• 02122618001 - 02122618005

تیم

روانشناس و روان درمانگر
درمان اختلالات خلقی و اضطرابی (نگرانی، اضطراب اجتماعی و اضطراب فراگیر)
درمان کمال گرایی و عزت نفس آسیب دیده

روانشناس و مشاور
خانواده درمانگر، مشاوره قبل از ازدواج ،نوجوان، اختلالات خلقی
درمانگر آسیبهای ارتباطی زوج و خانواده
هیئت علمی و استادیار گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه خاتم تهران
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
عضو انجمن مشاوره ایران
عضو انجمن روانشناسی ایران

روانشناس و مشاور
مدرس دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مشاوره و درمان اختلالات اضطرابی، افسردگی، مشاوره فردی، مشاوره تحصیلی، تغییر و اصلاح رفتار و مشاوره انگیزشی
دارای پروانه تخصصی اشتغال از سازمان روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
فارغ التحصیل دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی با  کسب رتبه اول

روانشناس و مشاور
مشاوره و روان درمانی افسردی، اضطراب، خشم و پرخاشگری
زوج درمانی با رویکرد هیجان مدار (EFT)
مشاوره فردی و مشاوره انگیزشی
دکترای تخصصی روانشناسی

روانشناس و مشاور کودکان و نوجوانان
درمانگر تعاملی والد - کودک
آموزش تخصصی مهارت های فرزند پروری
درمان انواع اختلالات اضطرابی در کودکان و نوجوانان
درمانگر اختلالات جسمانی شکل در کودکان و نوجوانان
مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی و اختلالات یادگیری
دکتری روانشناسی سلامت
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

روانشناس و مشاور
روان درمانی اختلالات خلقی، افسردگی و اضطراب
مشاوره نوجوانان و تعارضات درون خانوادگی
مشاوره و درمان رفتار های پرخطر از قبیل خودکشی، روابط عاطفی نسنجیده
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی

روانشناس و مشاور
مشاوره تخصصی فوبیا، اضطراب و افسردگی
مشاوره خانواده درمانی، زوج درمانی و شکست های عاطفی (خیانت)
دکتری تخصصی روانشناسی
عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

 

روانشناس و مشاور
متخصص در زمینه درمان های تکنولوژیک (نوروفیبدبک، بیوفیدبک، QEEG، TDCS )
مشاوره وروان درمانی اختلالات افسردگی، اختلالات خواب، وسواس فکری و عملی
مصاحبه و تشخیص اختلالات کودکی از جمله اوتیسم، بیش فعالی و کاهش توجه ...

روانشناس و روان سنج
متخصص سنجش و ارزیابی هوش، استعداد و علائق
سنج اختلالات روان (شخصیت، افسردگی، اضطراب و وسواس)
تشخیص مشکلات رفتاری کودکان (اضطراب و افسردگی، اختلال سلوک، نافرمانی مقابله ای، بیش فعالی و نقص توجه)
تشخیص اختلالات یادگیری در کودکان و درمان اختلال بیان نوشتاری (دیکته)
دارای پروانه تخصصی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره