کودکان و نوجوانان امکان دارد که دچار اختلالاتی همچون هراس، وسواس فکری-عملی، اضطراب و … شوند که برای درمان آنها ابتدا نیاز به ارزیابی و تشخیص اختلالات وجود دارد.