• 02122618001 - 02122618005

ارزیابی و تشخیص

کودکان و نوجوانان امکان دارد که دچار اختلالاتی همچون هراس، وسواس فکری-عملی، اضطراب و … شوند که برای درمان آنها ابتدا نیاز به ارزیابی و تشخیص اختلالات وجود دارد.

قسمت دیدگاه بسته شده است.