کلینیک روانشناسی صلح درون به برگزاری  کارگاه های عمومی در حوزه های مختلفی از جمله فرزندپروری، همسرداری، زوج درمانی و ... برای والدین و همسران و تمامی علاقه مندان می پردازد.