در دپارتمان بزرگسال کلینیک صلح درون، متخصصان به درمان مشکلات زناشویی، رفع مشکلات زناشویی می پردازد و مراجعان عزیز را با فواید رابطه زناشویی و جنسی سالم آشنا می سازد.

رابطه زناشویی سالم بخشی مهم از رابطه صمیمانه همسران است که نادیده گرفتن آن ممکن است باعث شود زن و شوهرها احساس دوری و جدایی از یکدیگر کنند. مشکلات زناشویی و طلاق جنسی به معنی سردی در رابطه زناشویی ناشی از نارضایتی جنسی و تفاوت در نیاز های جنسی زن و مرد است که به طلاق عاطفی و رسمی ختم می شود.

در بیشتر موارد در مشکلات زناشویی بین زوجین، عمدتا مردان نمی پذیرند که مشکل از سوی آنان است که به سرعت زمینه را برای سردی ها در همسر خود فراهم می کنند. نارضایتی جنسی در رابطه زناشویی از موضوعات مهمی است که طلاق های زیادی را میان زوجین رقم زده است. مشکلات زناشویی و طلاق جنسی، یکی از مهمترین مسائل حائز اهمیت در حوزه خانواده محسوب می شود تا بدان جا که روان شناسان و کارشناسان خانواده معتقدند، طلاق جنسی مقدمه ای بر طلاق عاطفی است.

تحقیقات نشان داده است که بیش از 62 درصد همسران از مشکلات زناشویی و جنسی رنج می برند، زودانزالی بیماری شایع مردان و کاهش میل جنسی و سردمزاجی در زنان شیوع بیشتری دارد.

در مشکلات زناشویی و طلاق جنسی زن و شوهر  هم آغوش مناسبی برای یکدیگر نیستند، یا مرد نمی تواند روند یک رابطه زناشویی را به خوبی پیش ببرد و یا زن قادر نیست خود را سازگار و منطبق بر این رابطه کند. مشکلات زناشویی بین آنها ممکن است به لحاظ شکل و شیوه رابطه جنسی، پیش نوازی و یا پس نوازی در رابطه، میل جنسی زیاد و یا میل جنسی کم باشد. بنابراین اگر زن و شوهر به لحاظ تمایلات جنسی متفاوت از هم باشند، بی تردید در رابطه زناشویی و جنسی و صد البته در دیگر ابعاد زندگی مشترک نیز دچار مشکل خواهند شد، چرا که رابطه زناشویی و جنسی خوب و مساعد، موتور حرکت یک زندگی زناشویی است و موجب تغییرات و تحولات شگرف می شود. حال اگر این رابطه موفقیت آمیز نباشد، ماحصلی جز دلسردی، دلخوری و دوری نخواهد داشت. دریک کلام می توان گفت، طلاق جنسی در طولانی مدت به طلاق عاطفی و طلاق عاطفی در بلند مدت به طلاق رسمی و قانونی منتهی می شود.