• 02122618001 - 02122618005

کنترل گر

چگونه با مردان کنترل گر رفتار کنیم؟

زنانی که با مردان کنترل گر زندگی می کنند حتما با چالش های جدی همانند سلامت ذهنی و جسمی روبرو هستند. برای این زنان خود کنترل گری میتواند مهارت ارزشمندی باشد. زمانی که این افراد در موقعیت های سخت قرار می گیرند می توانند با مهارت خود کنترل گری از فشار های مخرب رهایی یابند.

بیشتر بخوانید